PQ09 – Lịch Gỗ Phù Điêu Dán Nổi 48x77Cm – Thuận Buồm Xuôi Gió

Liên hệ

LỊCH GỖ PHÙ ĐIÊU DÁN NỔI 48X77CM

Chủ đề: Thuận Buồm Xuôi Gió

  • Kích thước: 48×77 Cm
  • Dán hình phù điêu nổi
  • Gắn bloc đại 14.5×20.5Cm
Danh mục: