AH26 – Lịch 52 Tuần 2024 – Cây Thuốc Và Sức Khỏe

Liên hệ

LỊCH 52 TUẦN – MẪU AH.26

Chủ đề: Cây Thuốc Và Sức Khỏe

– Kích thước: 31x41cm
– Giấy couches Matt: 90g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi Giấy Duplex in 4 màu
– Trên bìa có gắn chữ Lộc cẩm thạch

Danh mục: