HT04 – Bloc Siêu Cực Đại ĐB 29x41Cm – Hương Sắc Việt Nam