DVA10 – Bloc Trung Màu 10.5×14.5Cm – Sắc Hoa Nghệ Thuật