TN31I – Bìa Lò Xo Mini Dán Nổi 2024 – 33x65Cm

Liên hệ

BÌA LÒ XO MINI 33×65 CM – MÃ TN.31I
DÁN HÌNH NỔI

Chủ đề: Kim Long Tấn Phúc

  • Bìa ván MDF
  • In bằng công nghệ Metalize, chiết quang, bế nổi
  • Gắn được các bloc 16x24Cm trở xuống