TN21C – Bìa Lò Xo Giữa 2024 Dán Nổi – 37x70Cm

Liên hệ

LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC – MẪU TN21C
DÁN HÌNH NHỰA NỔI

Chủ đề: Long Phụng Phát Tài

  • Đế lịch in metalize cao cấp, kéo cát
  • Bìa trên in ofset, cán màng nhung
  • Kích thước 40x70Cm
  • Gắn được các loại bloc:14.5×20.5Cm, 13x18Cm