TN11E – Bìa Gấp Giữa 2024 Dán Nổi – 40x70Cm

Liên hệ

LỊCH GẤP 2 KHÚC GẮN BLOC – MẪU TN11E
DÁN HÌNH NHỰA NỔI LỚN

Chủ đề: Phúc Lộc Thọ Toàn

  • Đế lịch in metalize cao cấp, kéo cát
  • Bìa trên in ofset, cán màng nhung
  • Kích thước 40x70Cm
  • Gắn được các loại bloc:14.5×20.5Cm, 13x18Cm