TĐ25 – Lịch Bloc Đại Gắn Bìa 2024 – Phong Cảnh Việt Nam

Liên hệ

BLOC ĐẠI GẮN BÌA – Mã TĐ.25

Chủ đề: Phong Cảnh Việt Nam
– Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
– Ruột giấy couches Matt: 54g/m2
– Áo giấy couches Matt: 200g/m2
– Kèm 2 ốc vít xoắn
– Thành phẩm bọc màng co
– Giá bìa: 85.000 đ