TĐ13 – Bloc Cực Đại 2024 – Hoa Nghệ Thuật

Liên hệ

BLOC CỰC ĐẠI ĐB – Mã TĐ.13

Chủ đề: Hoa Nghệ Thuật
ĐẦU TREO SƠN MÀI

– Kích thước: 25x35cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo sơn mài dày 4mm
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi vải không dệt cao cấp
– Giá bìa bộ: 440.000 đ