TĐ09 – Bloc Cực Đại 2023 – Hoa Nghệ Thuật

Liên hệ

BLOC CỰC ĐẠI – Mã TĐ.09

Chủ đề: Hoa Nghệ Thuật
– Kích thước: 25x35cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi vải đỏ không dệt cap cấp, kèm nẹp trang trí và ốc
– Giá bìa: 400.000 đ