NB31 – Bìa Treo In Metalize 2024 – 40x60Cm

Liên hệ

BÌA IN METALIZE – NB.31

Chủ đề: SONG LONG PHÁT LỘC

  • Kích thước: 40×60 Cm
  • Giấy duplex bồi trên ván MDF 3mm
  • In metalize cao cấp
  • Gắn được các bloc 14.5×20.5Cm; 13×18Cm