HT09 – Bloc Siêu Đại 2023 – Trà Và Hoa

Liên hệ

BLOC SIÊU ĐẠI – Mã HT.09-HT.10

Chủ đề: Trà Và Hoa
Đầu treo: Quý Mão Cát Tường (HT09)
Chiêu Tài Phát Lộc (HT10)
– Kích thước: 20x30cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi vải đỏ không dệt cap cấp, kèm nẹp chữ U và ốc đầu tròn
– Giá bìa: 300.000 đ
– Bloc rời: 170.000 đ