HN94 – Lịch Để Bàn 18x24Cm – Thông Điệp Cuộc Sống

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN – MÃ HN.94 (Lịch chữ A hoặc có note)

Chủ đề: Thông Điệp Cuộc Sống

  • Kích thước: 18×24 Cm
  • 13 tờ – 13 ảnh
  • Giấy Couches 230gsm
  • Ruột 52 tuần giấy Fort 70gsm
Danh mục: