HN83 – Lịch Để Bàn 18x24Cm – Biển Đảo Quê Hương

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN – MÃ HN.83 (Lịch chữ A hoặc có note)

Chủ đề: Biển Đảo Quê Hương

  • Kích thước: 18×24 Cm
  • 13 tờ – 13 ảnh
  • Giấy Couches 230gsm
  • Ruột 52 tuần giấy Fort 70gsm
Danh mục: