HN65 – Lịch Lò Xo 7 Tờ 40x60Cm – Phúc Lộc Thọ

Liên hệ

LỊCH LÒ XO 7 TỜ – HN.65

Chủ đề: Phúc Lộc Thọ

  • Kích thước: 40×60 Cm
  • Lịch lò xo giấy C.210 gsm
  • Lịch nẹp thiếc giấy C105 gsm
Danh mục: