HN50 – Lịch Để Bàn 19x22Cm – Những Ngày Yêu Thương

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN – MÃ HN.50

Chủ đề: Những Ngày Yêu Thương

  • Kích thước: 19×22 Cm
  • 13 tờ – 26 mặt, bìa ép kim, ép vân
  • Giấy Couches 230gsm
  • Lịch bàn A có đế xanh, đỏ, cam
Danh mục: