HN48 – Lịch Để Bàn 19x22Cm – Khát Vọng Thành Công

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN – MÃ HN.48

Chủ đề: Khát Vọng Thành Công

  • Kích thước: 19×22 Cm
  • 13 tờ – 26 mặt, bìa ép kim, ép vân
  • Giấy Couches 230gsm
  • Lịch bàn A có đế xanh, đỏ, cam
Danh mục: