HN15 – Lịch Bloc Trung Màu Gắn Bìa 2024 – Thuận Buồm Xuôi Gió

Liên hệ

BLOC TRUNG MÀU GẮN BÌA – Mã HN.15

Chủ đề: Thuận Buồm Xuôi Gió
– Kích thước: 10.5 x 15 cm
– Ruột giấy couches Matt: 54g/m2
– Áo giấy couches Matt: 200g/m2
– Kèm 2 ốc vít xoắn
– Thành phẩm bọc màng co
– Giá bìa: 50.000 đ