HN14 – Lịch Bloc Đại Lỡ Gắn Bìa 2024 – Thuận Buồm Xuôi Gió

Liên hệ

BLOC ĐẠI GẮN BÌA – Mã HN.14

Chủ đề: Thuận Buồm Xuôi Gió
– Kích thước: 13 x 18 cm
– Ruột giấy couches Matt: 54g/m2
– Áo giấy couches Matt: 200g/m2
– Kèm 2 ốc vít xoắn
– Thành phẩm bọc màng co
– Giá bìa: 70.000 đ