HN.55 – Lịch Để Bàn 18x24Cm – FLOWWERS & STONES

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN – MÃ HN.55 (A hoặc Note)

Chủ đề: FLOWWERS & STONES

  • Kích thước: 18×24 Cm
  • 13 tờ – 13 mặt, bìa ép kim, ép vân
  • Giấy Couches 230gsm
  • Ruột 52 tuần giấy Fort 70gsm
  • Lịch bàn A có đế xanh, đỏ, cam
Danh mục: