HN.12A – Bloc Đại Đặc Biệt 2024 – Lạc Long Hưng Quốc

Liên hệ

BLOC ĐẠI ĐẶC BIỆT – Mã HN.12A

Chủ đề: Lạc Long Hưng Quốc
– Kích thước: 17x24cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi vải không dệt cao cấp
– Giá bìa: 250.000 đ