DVA18 – Lịch Bloc Trung Màu Gắn Bìa 2024 – Sắc Hoa

Liên hệ

BLOC TRUNG MÀU GẮN BÌA – Mã DVA.18

Chủ đề: Hương Sắc Việt Nam
– Kích thước: 10.5 x 14.5 cm
– Ruột giấy couches Matt: 60g/m2
– Áo giấy couches Matt: 250g/m2
– Kèm 2 ốc vít xoắn
– Thành phẩm bọc màng co
– Giá bìa: 50.000 đ