DVA17 – Lịch Bloc Đại Lỡ Gắn Bìa 2024 – Hoa Nghệ Thuật

Liên hệ

BLOC ĐẠI LỠ GẮN BÌA – Mã DVA.17

Chủ đề: Hoa Nghệ Thuật
– Kích thước: 13 x 19 cm
– Ruột giấy couches Matt: 60g/m2
– Áo giấy couches Matt: 250g/m2
– Kèm 2 ốc vít xoắn
– Thành phẩm bọc màng co
– Giá bìa: 70.000 đ