DVA15 – Lịch Bloc Đại Gắn Bìa 2024 – Hương Sắc Việt Nam

Liên hệ

BLOC ĐẠI GẮN BÌA – Mã DVA.15

Chủ đề: Hương Sắc Việt Nam
– Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
– Ruột giấy couches Matt: 60g/m2
– Áo giấy couches Matt: 250g/m2
– Kèm 2 ốc vít xoắn
– Thành phẩm bọc màng co
– Giá bìa: 85.000 đ