DVA03 – Bloc Cực Đại 2023 – Việt Nam Gấm Hoa

Liên hệ

BLOC CỰC ĐẠI – Mã DVA.03

Chủ đề: Việt Nam Gấm Hoa
– Kích thước: 25x35cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi vải không dệt cao cấp
– Giá bìa: 400.000 đ
– Bloc rời: 280.000 đ