DVA02-Bloc Siêu Cực Đại 29x41Cm – Việt Nam Mến Yêu

Liên hệ

BLOC SIÊU CỰC ĐẠI – Mã DVA.02

Chủ đề: Việt Nam Mến Yêu
– Kích thước: 29x41cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi vải không dệt cao cấp
– Giá bìa: 550.000 đ