AH83 – Lịch Để Bàn 16x24Cm – Ikebana

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN – MÃ AH.83 (A hoặc Note)

Chủ đề: Ikebana

  • Kích thước: 16×24 Cm
  • 15 tờ – 29 mặt, giấy Couches 230gsm
  • Bìa ép kim, ép vân, ruột UV và hiệu ứng đặc biệt
  • Lịch bàn A có 3 màu đế: Cam, đỏ, xanh
  • Ruột 52 tuần giấy Fort 70gsm
  • Lịch bàn B có đế màu xanh
Danh mục: