AH62 – Lịch Để Bàn 16x24Cm – Sắc Xuân Ý Đẹp

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN – MÃ AH.62 (A hoặc Note)

Chủ đề: Sắc Xuân Ý Đẹp

  • Kích thước: 16×24 Cm
  • 15 tờ – 29 mặt, bìa ép kim, ép vân
  • Giấy Couches 230gsm
  • Ruột 52 tuần giấy Fort 70gsm
  • Lịch bàn A có đế xanh, đỏ, cam
Danh mục: