AH17 – Lịch Bloc Đại Gắn Bìa 2023 – Tân Niên Thịnh Vượng

Liên hệ

BLOC ĐẠI GẮN BÌA – Mã AH.17

Chủ đề: Tân Niên Thịnh Vượng
– Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
– Ruột giấy couches Matt: 54g/m2
– Áo giấy couches Matt: 250g/m2
– Kèm 2 ốc vít xoắn
– Thành phẩm bọc màng co
– Giá bìa: 85.000 đ