AH13 – Bloc Đại Đặc Biệt 2023 – Rạng Rỡ Việt Nam

Liên hệ

BLOC ĐẠI ĐẶC BIỆT – Mã AH.13

Chủ đề: Rạng Rỡ Việt Nam
– Kích thước: 17x24cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D, có gắn chữ Lộc cẩm thạch
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Giá bìa: 250.000 đ (Nguyên bộ)
135.000 đ (Bloc lẻ)