AH12 – Bloc Siêu Đại 2023 – Cây Thuốc Và Sức Khỏe

Liên hệ

BLOC SIÊU ĐẠI – Mã AH.12

Chủ đề: 365 Cây Thuốc Và Sức Khỏe
– Kích thước: 20x30cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Trên bìa có gắn chữ Lộc cẩm thạch
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi giấy Duplex cao cấp
– Giá bìa: 300.000 đ