AH09 – Bloc Siêu Đại 2024 – Thịnh Vượng

Liên hệ

BLOC SIÊU ĐẠI – Mã AH.09

Chủ đề: Thịnh Vượng
– Kích thước: 20x30cm
– Giấy couches Matt: 57g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Trên bìa có gắn chữ Lộc cẩm thạch
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi giấy Duplex cao cấp
– Giá bìa: 300.000 đ