AH06 – Bloc Siêu Đại 25x35Cm – Việt Nam Thịnh Vượng

Liên hệ

BLOC SIÊU ĐẠI – Mã AH.06

Chủ đề: Việt Nam Thịnh Vượng
– Kích thước: 25x35cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Trên bìa có gắn chữ Lộc cẩm thạch
– Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi giấy Duplex cao cấp
– Giá bìa: 400.000 đ