AH.65 – Lịch Để Bàn 16x23Cm – Thuận Buồm Xuôi Gió

Liên hệ

LỊCH ĐỂ BÀN 16×23 CM – MÃ AH.65

Chủ đề: Thuận Buồm Xuôi Gió

  • Kích thước: 16×23 Cm
  • 14 tờ – 24 mặt
  • Giấy Couches 230gsm
  • Đế lịch có 3 màu. Xanh, đỏ, cam
Danh mục: